A használat feltételei

Felelősség kizárása

Ezt a weblapot a GlaxoSmithKline (GSK) magyarországi irodája működteti és ellenőrzi. A GSK nem szavatolja, hogy más területeken is megfelelően lehet használni a honlap anyagát. Mindazok akik saját kezdeményezésükből el szeretnék érni a honlapot, felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amilyen mértékben a helyi törvények ebben az esetben alkalmazhatók.

A GSK minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapot frissítse, de a pontosságért és a hibák elő nem fordulásáért szavatosságot nem vállal.

A honlap használata a felhasználó felelőssége. A jelen honlap használatával és látogatásával felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja.

A GSK honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag a felhasználók tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a GSK felelősséget nem vállal. GSK nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ késedelméből, rendszerhibából, számítógépes vírus vagy támadás, vagy más hasonló okból származnak, illetve minden ilyen felelősséget a jogszabályi keretek között hárít el. GSK nem vállal felelősséget a honlapján található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. GSK által forgalmazott, gyártott termékekre, szolgáltatására - a honlapon - tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a felhasználó országában megvásárolható vagy igénybe vehető lesz. A GSK az oldalon található szöveg, hang, ill. video anyag használata folytán az esetleges vírusfertőzésből eredő kárért semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Egészségügyi tanácsok

Ugyan minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a weblapon megjelenő egészségügyi tanácsok helyesek és korszerűek legyenek, a tanácsok csak általános érvényűek, és a GSK nem vállal felelősséget sem a pontosságukért sem megfogadásukért és alkalmazásukért; ezekre a tanácsokra sem egyéni sem speciális esetekben nem szabad támaszkodni. Speciális, személyre szabott orvosi tanáccsal kizárólag szakképzett orvos láthatja el.

Szellemi tulajdon

A honlap bármely részének, ill. egészének bármilyen módon történő sokszorosítása az alábbi kivételektől eltekintve tilos:
Engedély - kizárólag - saját használatra történő másolásra. Olvashatja, megtekintheti, és kizárólag saját használatra – nem pedig kereskedelmi okokból - nyomtathatja, ill. letöltheti az ezeken az oldalakon található anyagot. Engedély korlátozott számú újbóli másolásra Újbóli másolásra van lehetőség harmadik felek (önálló személyek) saját használatára, de csak akkor, ha: (i) a honlapot az anyag forrásaként elismeri. Ekkor az anyag másolatában fel kell tüntetni a honlap címét (http://www.pronamel.hu), (ii) harmadik felet tájékoztatja a feltételekről, és hogy a feltételek rá is vonatkoznak, és be kell tartania. Az újbóli másolás engedélye nem teszi lehetővé, hogy az anyagot, vagy az anyag bármely részét más anyagokkal és kiadványokkal egyesítsék, függetlenül attól, hogy az merevlemezen, vagy elektronikus módon, vagy bármi más módon történik. A honlap semmilyen részét nem lehet (korlátozott számban sem) kereskedelmi célból tovább adni, és másolni.

A honlap semmilyen részét nem lehet sokszorosítani, továbbítani és más honlapokon, ill. egyéb elektronikus információ visszakeresési rendszerben tárolni.

Függetlenül attól, hogy külön kiemelték-e vagy sem, a honlapon megjelenő védjegyek (TM, SM), megvalósítások, logók, know-how, honlap és az azon elhelyezett tartalmak szerzői jogai a GlaxoSmithKline cégcsoportok, azok reklámpartnerei, ill. egyéb harmadik felek tulajdonában vannak.

Hypertext link

A honlapon lévő egyes hypertext linkek olyan oldalra vihetik, amelyek nem a GSK ellenőrzése alatt állnak. Amikor ezeket a linkeket aktiválja, akkor a honlapot elhagyja.

A GSK semmilyen felelősséget nem vállal egyetlen harmadik fél honlapjának tartalmával kapcsolatban sem. A GSK sem a honlapok természetét, sem pedig a tartalmát nem ellenőrzi, és nem ajánljuk sem a honlapokat, sem az azokon lévő információkat, sem pedig a harmadik fél által kínált terméket, ill. szolgáltatást. Ezeken kívül felhívjuk a figyelmét arra, hogy a számítógépes programok bizonyos oldalakról történő letöltése sértheti a szerzői jog védelmét, valamint fennáll a vírusfertőzés lehetősége is.
Minden esetben ellenőrizze azoknak az egyéb GSK honlapoknak, ill. harmadik felek honlapjainak a jogi és titoktartási irányelveit, amelyeket látogatni kíván.

Információk használata

Az oldalak használói az oldalon folytatott kommunikációjukat (kivéve a személyes és az egészségügyi információkat, amelyre a GSK Titoktartási Irányelvek vonatkoznak) nem tekintik bizalmasnak és magántulajdonnak, így az információkat és esetleges javaslatokat a GSK bármilyen célra, akár sokszorosításra vagy kiadásra, akár kereskedelmi célra is – használhatja.

Illetékesség

Jelen honlapra és tartalmára a magyar jogszabályi előírások vonatkoznak.

Módosítások

GSK fenntartja a jogát arra, hogy a jelen honlap tartalmát előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa,, ezért ajánlott rendszeres ellenőrzésük.